Đảm bảo quyền bình đẳng của các ứng cử viên

Thứ 2, 05/04/2021 | 00:00:00
347 lượt xem

Xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình triển khai các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với số lượng cử tri tham gia đầy đủ và đúng quy định.

Xã Vũ Lạc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri

Theo kế hoạch hết ngày 5/4, xã Vũ Lạc sẽ hoàn thành việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri của 7 thôn trong xã. Để đảm bảo hội nghị diễn ra theo đúng quy định, các đoàn thể trong thôn có trách nhiệm mời, vận động cử tri tham gia, có đủ ít nhất 55 cử tri với các thôn có trên 100 cử tri. 

Cử tri bỏ phiếu tín nhiệm

Các ý kiến của cử tri tập trung nhận xét tới đạo đức và những việc làm cụ thể của từng ứng cử viên. Qua đó, mong muốn cần đưa vào danh sách bầu cử chính thức những ứng cử viên phù hợp, gần dân và biết chăm lo tới đời sống nhân dân. 

Trong kỳ bầu cử lần này, xã Vũ Lạc có 52 người ứng cử HĐND cấp xã và 23 người ứng cử HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Thế Công

  • Từ khóa
Kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về một số dự án xử lý, nâng cấp đê, kè
Kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về một số dự án xử lý, nâng cấp đê, kè

Chiều 16/8, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về 1 số dự án...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...