Đảm bảo quyền bình đẳng của các ứng cử viên

Thứ 2, 05.04.2021 | 00:00:00
160 lượt xem

Xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình triển khai các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với số lượng cử tri tham gia đầy đủ và đúng quy định.

Xã Vũ Lạc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri

Theo kế hoạch hết ngày 5/4, xã Vũ Lạc sẽ hoàn thành việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri của 7 thôn trong xã. Để đảm bảo hội nghị diễn ra theo đúng quy định, các đoàn thể trong thôn có trách nhiệm mời, vận động cử tri tham gia, có đủ ít nhất 55 cử tri với các thôn có trên 100 cử tri. 

Cử tri bỏ phiếu tín nhiệm

Các ý kiến của cử tri tập trung nhận xét tới đạo đức và những việc làm cụ thể của từng ứng cử viên. Qua đó, mong muốn cần đưa vào danh sách bầu cử chính thức những ứng cử viên phù hợp, gần dân và biết chăm lo tới đời sống nhân dân. 

Trong kỳ bầu cử lần này, xã Vũ Lạc có 52 người ứng cử HĐND cấp xã và 23 người ứng cử HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Thế Công

  • Từ khóa
Phát huy vai trò nữ đại biểu HĐND các cấp
Phát huy vai trò nữ đại biểu HĐND các cấp

Nhằm tạo điều kiện phát triển nguồn nữ đại biểu HĐND các cấp, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị tập huấn cho nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...