Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

Thứ 3, 30/03/2021 | 00:00:00
1,363 lượt xem

Sáng 30/3, Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp.

Các đồng chí trong Ban chấp hành Hội Văn học nghệ thuật Trường Sơn tỉnh Thái Bình, chủ tịch Hội truyền thông Trường Sơn 8 huyện, thành phố, đại diện 9 đơn vị truyền thống của Hội được thông tin về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và tiêu chuẩn đại biểu HĐND, các quy định về trình tự bầu cử, thể thức bầu cử ... vị trí, vai trò của quốc hội, HĐND các cấp được quy định trong Luật tổ chức Quốc hội năm 2014, sửa đổi, bố sung năm 2020 ... 

Đường phố Thái Bình trang trí pa nô, áp phích tuyên truyền bầu cử Quốc hội

Qua đó giúp các hội viên nắm vững, tuyên truyền người dân hiểu ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp. Từ đó chọn lựa, bỏ lá phiếu bầu những người đủ tiêu chuẩn, đại diện nhân dân, xứng đáng vào Quốc hội và HĐND các cấp.

Thu Trang

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...