Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

Thứ 3, 30/03/2021 | 00:00:00
892 lượt xem

Sáng 30/3, Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp.

Các đồng chí trong Ban chấp hành Hội Văn học nghệ thuật Trường Sơn tỉnh Thái Bình, chủ tịch Hội truyền thông Trường Sơn 8 huyện, thành phố, đại diện 9 đơn vị truyền thống của Hội được thông tin về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và tiêu chuẩn đại biểu HĐND, các quy định về trình tự bầu cử, thể thức bầu cử ... vị trí, vai trò của quốc hội, HĐND các cấp được quy định trong Luật tổ chức Quốc hội năm 2014, sửa đổi, bố sung năm 2020 ... 

Đường phố Thái Bình trang trí pa nô, áp phích tuyên truyền bầu cử Quốc hội

Qua đó giúp các hội viên nắm vững, tuyên truyền người dân hiểu ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp. Từ đó chọn lựa, bỏ lá phiếu bầu những người đủ tiêu chuẩn, đại diện nhân dân, xứng đáng vào Quốc hội và HĐND các cấp.

Thu Trang

  • Từ khóa
Đoàn ĐBQH tiếp xúc cử tri
Đoàn ĐBQH tiếp xúc cử tri

Tiếp tục thực hiện kế hoạch chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 15, sáng 29-9, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và đồng chí Nguyễn Văn Huy - Phó trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...