Huyện Quỳnh Phụ đã có 68 chi bộ đăng ký xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu

Chủ nhật, 09/06/2024 | 11:00:00
615 lượt xem

Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức, cơ sở đảng, huyện Quỳnh Phụ chủ trương xây dựng các chi bộ đảng kiểu mẫu. Đến nay, qua rà soát, toàn huyện đã có 68 chi bộ đăng ký xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu.

Trong tổng số 68 chi bộ đăng ký, có 30 chi bộ thôn đăng ký chi bộ kiểu mẫu. Về nội dung đăng ký gắn với thế mạnh của từng đơn vị, địa phương như: phát triển kinh tế, công tác lãnh đạo, chỉ đạo hiến đất GPMB; xây dựng NTM nâng cao; NTM kiểu mẫu; vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự.

Để triển khai thực hiện hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ yêu cầu Đảng ủy, chi ủy cơ sở chỉ đạo các chi bộ thực hiện nghiêm việc xây dựng mô hình theo đúng hướng dẫn và nội dung đăng ký. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy được phân công phụ trách từng chi bộ đăng kí; theo dõi cơ sở thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, thẩm định, đánh giá kết quả xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu. Qua đó, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển địa phương.

Văn Ngọc 

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...