Quyết tâm bứt phá, hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ năm 2024 và cả nhiệm kỳ

Thứ 4, 06/12/2023 | 00:00:00
1,440 lượt xem

Tại kì họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa XVII sáng 06/12, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy có bài phát biểu trước các đại biểu HĐND tỉnh. Trong đó, nhấn mạnh đến những kết quả nổi bật tỉnh Thái Bình đã đạt được trong 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX cũng như nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra trong thời gian tới để tỉnh hoàn thành thắng lợi các nội dung nêu trong Nghị quyết.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu trước các đại biểu tại kì họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa XVII

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Kỳ họp HĐND tỉnh diễn ra vào thời điểm tỉnh vừa sơ kết giữa nhiệm kỳ, đánh giá 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Trong đó, năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết với rất nhiều khó khăn, nhưng tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực, vượt qua khó khăn với quyết tâm cao nhất, tạo ra các bứt phá rõ nét, tạo nền tảng vững chắc hướng đến hoàn thành các mục tiêu nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải đánh giá một số chuyển biến quan trọng của tỉnh trong năm 2023

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh đến một số chuyển biến quan trọng của tỉnh trong năm 2023 và 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đó là: Tỉnh đã kiên trì làm sâu sắc và tiến tới đạt được sự đồng thuận cao và thống nhất rộng rãi trong nhận thức về nhiều vấn đề cốt lõi mà Nghị quyết Đại hội XX của tỉnh đã đề ra. Nhất là trong nhận thức về Mục tiêu tổng quát mang tính chiến lược và xuyên suốt của tỉnh đó là không chịu tụt hậu, quyết tâm vươn lên mạnh mẽ theo kịp với khu vực và cả nước. Vì vậy qua 3 năm thực hiện, tỉnh Thái Bình đã và đang khẳng định một cách mạnh mẽ, đầy tự tin về mục tiêu “Phấn đấu xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực Đồng bằng sông Hồng”.

Video: 120623BT_OHAI1.mp4

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng khẳng định: Các kết quả đạt được trong 3 năm qua là thành quả trực tiếp của quá trình cụ thể hóa Mục tiêu tổng quát thành các mục tiêu, nhiệm vụ cho từng thời kỳ, trong đó mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025 là phấn đấu đưa Thái Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực. Các kết quả đạt được góp phần quan trọng làm rõ nét hơn lộ trình, con đường phát triển của tỉnh, hiện thực hóa sớm hơn tiến trình hướng tới Mục tiêu tổng quát. Khắc phục tâm lý tự ti, thiếu niềm tin hoặc tâm lý tự mãn về tương lai phát triển. Đồng chí cũng điểm qua một số thành tựu nổi bật trong phát triển KT-XH của tỉnh 3 năm qua. Đồng thời nhấn mạnh: Ba năm qua cũng là thời gian tỉnh rút ra được nhiều bài học quý giá, từ đó rút kinh nghiệm, xây dựng các kế hoạch, giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu đã đặt ra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng khẳng định: Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, tỉnh đã khẳng định được vai trò lãnh đạo quan trọng của cấp ủy các cấp, mà trước hết là của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự vào cuộc của toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ. Đây là vốn quý, là hành trang quan trọng để tỉnh bước vào 2 năm cuối của nhiệm kỳ. Nhất là bước sang năm 2024, tỉnh xác định nhiều nhiệm vụ quan trọng để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong năm cũng như mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Tại kỳ họp thứ Bảy này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ bàn bạc, quyết định một số chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Video: 120623BT_OHAI2.mp4

 Tiếp đó, các đại biểu HĐND tỉnh nghe các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh về các nội dung liên quan đến tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước; việc ban hành Nghị quyết quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù cho công tác Y tế dự phòng - Dân số trên địa bàn tỉnh; phê duyệt biên chế công chức, biên chế viên chức; Việc ban hành Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; Việc phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; việc phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án; thông qua Quy chế quản lý kiến trúc thị trấn Tiền Hải mở rộng, thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Tiền Hải mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại 4.

Các đại biểu nghe báo cáo, tờ trình tại kỳ họp

Các đại biểu cũng nghe các báo cáo, tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước Kỳ họp; Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Nghe các báo cáo kết quả thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Văn Ngọc

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...