Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng tại Ngân hàng Hợp tác Chi nhánh tỉnh Thái Bình

Thứ 6, 21/04/2023 | 00:00:00
1,457 lượt xem

Sáng 20/4, Đoàn công tác của Tỉnh ủy giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đảng bộ Ngân hàng Hợp tác Chi nhánh tỉnh Thái Bình.

Đảng bộ Ngân hàng Hợp tác Chi nhánh tỉnh Thái Bình có 45 đảng viên, sinh hoạt tại 3 chi bộ. Hai năm qua, Đảng bộ triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Hằng năm, các chỉ tiêu của chi nhánh đều đạt và và vượt kế hoạch đề ra; thực hiện tốt nhiệm vụ điều hòa vốn cho hệ thống quỹ tín dụng nhân dân trong tỉnh, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả, đúng mục đích. Hệ thống quỹ tín dụng của tỉnh đã thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế hợp tác trong lĩnh vực tiền tệ tín dụng trên địa bàn nông thôn; khai thác nguồn vốn tại chỗ để cho vay, đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp, góp phần xóa đói, giảm nghèo. 

Thời gian tới. Đảng bộ tiếp tục  nâng cao chất lượng công tác quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; lãnh đạo, chỉ đạo Chi nhánh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tại buổi giám sát, Đảng ủy Chi nhánh làm rõ những vấn đề mà Đoàn công tác quan tâm, nhất là nguyên nhân kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế; phương hướng, giải pháp hoạt động thời gian tới.

Duy Huy 

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...