Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng tại Ngân hàng Hợp tác Chi nhánh tỉnh Thái Bình

Thứ 6, 21/04/2023 | 00:00:00
357 lượt xem

Sáng 20/4, Đoàn công tác của Tỉnh ủy giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đảng bộ Ngân hàng Hợp tác Chi nhánh tỉnh Thái Bình.

Đảng bộ Ngân hàng Hợp tác Chi nhánh tỉnh Thái Bình có 45 đảng viên, sinh hoạt tại 3 chi bộ. Hai năm qua, Đảng bộ triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Hằng năm, các chỉ tiêu của chi nhánh đều đạt và và vượt kế hoạch đề ra; thực hiện tốt nhiệm vụ điều hòa vốn cho hệ thống quỹ tín dụng nhân dân trong tỉnh, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả, đúng mục đích. Hệ thống quỹ tín dụng của tỉnh đã thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế hợp tác trong lĩnh vực tiền tệ tín dụng trên địa bàn nông thôn; khai thác nguồn vốn tại chỗ để cho vay, đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp, góp phần xóa đói, giảm nghèo. 

Thời gian tới. Đảng bộ tiếp tục  nâng cao chất lượng công tác quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; lãnh đạo, chỉ đạo Chi nhánh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tại buổi giám sát, Đảng ủy Chi nhánh làm rõ những vấn đề mà Đoàn công tác quan tâm, nhất là nguyên nhân kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế; phương hướng, giải pháp hoạt động thời gian tới.

Duy Huy 

  • Từ khóa
Giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố
Giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố

Sáng nay, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Vũ Ngọc Trì - Phó Chủ tịch HĐND...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...