Triển khai giám sát việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng

Thứ 3, 18/04/2023 | 00:00:00
1,057 lượt xem

Chiều 18/4, đoàn giám sát số 753 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Phạm Đồng Thụy - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn triển khai giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 20 đối với Ban Thường vụ Thành ủy và cá nhân đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Bình. Dự giám sát có đồng chí Hoàng Văn Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Bình.

Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn triển khai giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thái Bình

Sau khi thống nhất nội dung, phương pháp, thời gian giám sát và lựa chọn các đơn vị để tiến hành giám sát, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn giám sát nhấn mạnh, việc giám sát giúp Ban Thường vụ Thành ủy và cá nhân đồng Bí thư Thành ủy Thái Bình đánh giá đúng kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nghị quyết từ đầu nhiệm kỳ đến nay, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, yếu kém nếu có, từ đó có giải pháp khắc phục hiệu quả trong thời gian tới. Đây cũng là cơ sở để đoàn giám sát báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 từ đầu nhiệm kỳ đến nay, từ đó có hướng lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời nhằm đạt được các mục tiêu mà nghị quyết đã đề ra.

Đồng chí Phạm Đồng Thụy phát biểu tại hội nghị

 Để cuộc giám sát bảo đảm chất lượng, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, đồng chí Trưởng đoàn giám sát đề nghị các tổ chức, cá nhân được giám sát nêu cao tinh thần trách nhiệm, sắp xếp thời gian, chuẩn bị đầy đủ nội dung, phối hợp tốt với đoàn giám sát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Về phía các thành viên đoàn giám sát, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trên cơ sở nhiệm vụ được phân công triển khai thực hiện theo kế hoạch. Quá trình giám sát phải bảo đảm dân chủ, khách quan, nghiêm túc, công tâm, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng./.  

 Cao Biền 

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...