Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội

Thứ 4, 29/03/2023 | 00:00:00
695 lượt xem

Giám sát, phản biện xã hội là một trong những chức năng quan trọng của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội, góp phần tăng cường quyền làm chủ, sự đồng thuận của nhân dân. Sáng 29/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2023 liên quan đến nhiệm vụ này. Đồng chí Vũ Thanh Vân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến dự và chỉ đạo.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2023

Hơn 300 đại biểu là cán bộ chủ chốt mặt trận các cấp trong tỉnh được truyền đạt nội dung Chỉ thị số 18 của Ban bí thư TƯ Đảng về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, đồng thời được quán triệt một số văn bản về công tác MTTQ.

Đồng chí Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo

Hội nghị giúp cán bộ làm công tác mặt trận nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trao đổi những kinh nghiệm, kỹ năng, giải pháp trong giám sát, phản biện xã hội, thực hiện hiệu quả phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Qua đó đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ chủ trì và phối hợp thực hiện.

Hà My 

  • Từ khóa
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh

Chiều 30/5, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...