Họp Ban tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu "80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam”

Thứ 3, 14/03/2023 | 00:00:00
1,489 lượt xem

Sáng 14/3, Ban Tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu “80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam” tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị nghe và cho ý kiến về dự thảo các văn bản liên quan đến cuộc thi. Đồng chí Phạm Đồng Thụy - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi dự và chủ trì hội nghị.

Họp ban tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu "80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam”

Theo đó, cuộc thi sẽ được tổ chức trong tháng 3 này. Lễ tổng kết và trao giải thưởng vào dịp Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh nhật Bác Hồ 19/5 năm nay. Nội dung thi: Tìm hiểu bối cảnh ra đời, nội dung, ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, lâu bền của “Đề cương về văn hóa Việt Nam” năm 1943. Chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa - văn nghệ; sự vận dụng, phát triển, sáng tạo "Đề cương về văn hóa Việt Nam" của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam 80 năm qua; Quan điểm, mục tiêu của Đảng bộ tỉnh để hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam và ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021; Chủ trương, chính sách và những thành tựu nổi bật trên lĩnh vực văn hóa của Đảng bộ, nhân dân Thái Bình trong 80 năm qua. 

Đối tượng dự thi: Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; chiến sĩ các lực lượng vũ trang; sinh viên các trường cao đẳng, đại học; học sinh phổ thông, khối trung học cơ sở trở lên; trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên; đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội; các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; công dân Thái Bình đang học tập, lao động, công tác, cư trú ở ngoài tỉnh quan tâm tới Cuộc thi. Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký giúp việc không được tham gia dự thi. 

Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên Internet, tại địa chỉ: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Bình https://thaibinh.gov.vn; chuyên mục: Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu "80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam"; Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Sổ tay đảng viên điện tử và các trang thông tin điện tử của các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đặt liên kết đường link Cuộc thi về Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Bình.  

Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giao Tổ Thư ký giúp việc cuộc thi tiếp thu toàn bộ ý kiến của các đại biểu, tổng hợp, bổ sung, hoàn thiện dự thảo các văn bản liên quan đến cuộc thi. Đồng chí đề nghị các thành viên Ban tổ chức cuộc thi nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tổ chức thành công cuộc thi, đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả. Thông qua cuộc thi,  nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh, tinh thần cống hiến của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, nhất là những người làm công tác văn hóa, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để xây dựng tỉnh Thái Bình nói riêng, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Duy Huy 

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...