Ủy ban Tài chính ngân sách Quốc hội làm việc với UBND tỉnh

Thứ 5, 02/03/2023 | 00:00:00
599 lượt xem

Chiều 2/3, Đoàn Giám sát của Ủy ban tài chính ngân sách Quốc hội do đồng chí Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Thái Bình về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân sách.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp và làm việc với đoàn.

Đoàn Giám sát của Ủy ban tài chính ngân sách Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Thái Bình về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân sách

Các đại biểu đã thảo luận, làm rõ các nội dung về việc triển khai thực hiện phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021. Việc cung cấp thông tin, số liệu phục vụ báo cáo tài chính Nhà nước năm 2021. Đánh giá kết quả bổ sung tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2022, tình hình triển khai thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023, kế hoạch đầu tư công năm 2022 và 2023. Tình hình, kết quả phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công trung hạn năm 2021 và 2022. Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022. Việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 75 của Quốc hội. Tình hình thực hiện các kết luận, kiến nghị của kiểm toán Nhà nước. Việc quản lý, sử dụng quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách Nhà nước tại các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách Nhà nước và tình hình thực hiện các luật thuế. 

Đồng chí Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban tài chính ngân sách Quốc hội phát biểu tại hội nghị 

Đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban tài chính ngân sách Quốc hội đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước của tỉnh. Đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục triển khai các giải pháp đảm bảo tốt việc cân đối thu, chi cho ngân sách địa phương. Rà soát, nghiên cứu các danh mục, cơ cấu đầu tư công cho phù hợp. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. 

Đồng chí ghi nhận các kiến nghị của tỉnh Thái Bình để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

Hữu Phước 

  • Từ khóa
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh

Chiều 30/5, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...