Thống nhất nhận thức, kiên trì mục tiêu, quyết tâm bứt phá, hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023

Thứ 5, 08/12/2022 | 00:00:00
799 lượt xem

Mạnh dạn đột phá để huy động tối đa các nguồn lực, phát huy tốt nội lực mà trước hết là nguồn lực con người và sức mạnh của sự đoàn kết, quyết tâm và sáng tạo; nắm bắt được "thiên thời, địa lợi, nhân hoà", vượt qua được các rào cản cố hữu, tất cả hướng đến mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược đã đề ra.

- Đây là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại phiên khai mạc Kỳ họp lần thứ 5, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII.

Phiên khai mạc Kỳ họp lần thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII

Đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Kỳ họp

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khái quát, nhấn mạnh 4 thành tựu nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân toàn tỉnh thực hiện trong năm 2022 và hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XX Đảng bộ tỉnh. Mặc dù, gặp rất nhiều khó khăn nhưng kinh tế của tỉnh có sự phục hồi rõ nét và phát triển toàn diện, vững chắc và đúng hướng, đồng đều ở cả 3 khu vực. Trên từng lĩnh vực đều có bước tiến bộ rõ rệt. Môi trường đầu tư được cải thiện, năng lực cạnh tranh được nâng lên. Thái Bình đã được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước biết đến, đánh giá cao về tiềm năng, lợi thế và đặt vấn đề nghiên cứu đầu tư. Nhiều điểm nghẽn, nút thắt tồn tại từ lâu đã được giải quyết dứt điểm. Hình ảnh, uy tín của tỉnh được cải thiện và nâng cao rõ rệt. Thái Bình đang được Trung ương và các tỉnh bạn đánh giá là một điểm sáng cho sự nỗ lực vươn lên trong thời gian qua.

Video: 120822_OHAI1.mp4

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, với nguồn lực có hạn, còn phải hoàn trả nhiều khoản nợ xây dựng cơ bản trước đây, nhưng tỉnh đã triệt để thực hành tiết kiệm, vừa đảm bảo nguồn lực cho các nhu cầu kinh tế xã hội, vừa huy động và sắp xếp ưu tiên nguồn lực để tập trung triển khai xây dựng nhiều công trình, dự án trọng điểm, như các tuyến giao thông kết nối vùng, khu vực, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh. Công tác đầu tư công chỉ đạo thực hiện quyết liệt, giữ vững thành tích ở tốp đầu cả nước về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 3 năm liền. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có nhiều đổi mới. Công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp cũng có nhiều đổi mới, hiệu quả, thực chất hơn. Sự thống nhất về nhận thức, hành động, tinh thần đoàn kết trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong xã hội, niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền các cấp ngày càng được nâng cao.

Video: 120822_OHAI2.mp4

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, trong thành quả chung đó có sự đóng góp rất quan trọng, hiệu quả của Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng, triển khai, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. 

 Bí thư Tỉnh ủy cũng thẳng thắn nêu lên những tồn tại, hạn chế như: Quy mô nền kinh tế còn nhỏ, các kết quả đạt được chưa hoàn toàn đáp ứng kỳ vọng, chưa tương xứng với tiềm năng. Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đồng chí rút ra một số bài học kinh nghiệm quý báu cần được kế thừa và tiếp tục phát huy hơn nữa trong thời gian tới.  Nhất là, mạnh dạn đột phá để huy động tối đa các nguồn lực, phát huy tốt nội lực, mà trước hết là nguồn lực con người và sức mạnh của sự đoàn kết, quyết tâm và sáng tạo; nắm bắt được "thiên thời, địa lợi, nhân hoà", vượt qua được các rào cản cố hữu, tất cả hướng đến mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược đã đề ra:

Video: 120822_OHAI3.mp4

Bước vào năm 2023, năm bản lề, có tính quyết định đến mục tiêu của cả nhiệm kỳ 2020-2025 mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XX tỉnh Đảng bộ đã đề ra, sẽ còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, có mặt còn trầm trọng hơn năm qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể và nhân dân toàn tỉnh quyết tâm phát huy các thành quả và kinh nghiệm đã đạt được, tranh thủ tối đa thời cơ và thuận lợi, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, phấn đấu đạt được nhiều thành tựu cao hơn, đột phá hơn, triển khai Nghị quyết số 30, ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tạo đà, tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình trong những năm tiếp theo. 

Trong đó, cần tập trung đẩy nhanh tiến trình thực hiện các nhiệm vụ đã được Nghị quyết Đại hội lần thứ XX tỉnh Đảng bộ chỉ rõ, như phát triển bền vững nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá có chất lượng và giá trị kinh tế cao gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; cơ cấu lại ngành công nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ mới, sản phẩm có giá trị sức cạnh tranh cao; tập trung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình thành trọng điểm, động lực phát triển kinh tế. Đây là những mục tiêu, nhiệm vụ xuyên suốt, mang tính dẫn dắt, phải đạt được của cả nhiệm kỳ và các nhiệm kỳ tiếp theo.  

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, phát huy trí tuệ, dân chủ thảo luận, đánh giá toàn diện, đúng thực chất kết quả đạt được trong năm qua, làm rõ tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, dự báo tình hình, đề ra các giải pháp phù hợp; xem xét kỹ lưỡng, quyết định theo thẩm quyền, đảm bảo nghị quyết được Kỳ họp thông qua sớm đi vào cuộc sống, đáp ứng mong đợi của cử tri và Nhân dân.

Nhóm phóng viênThời sự

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...