Ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Thứ 3, 29/11/2022 | 00:00:00
763 lượt xem

Chiều 29/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp về tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 – 2025. Dự ký kết có đồng chí Phạm Đồng Thụy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Việc ký kết nhằm tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Liên minh Hợp tác xã tỉnh trong công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức và nhân dân về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã, hợp tác xã kiểu mới. Qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, xây dựng các hợp tác xã ngày càng phù hợp với yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX.

Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi ký kết

Phát biểu tại buổi ký kết, đồng chí Phạm Đồng Thụy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu các phòng chuyên môn của 2 cơ quan cần chủ động phối hợp, phát huy hiệu quả trên thực tế. Tập trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đưa vào các thông tin cần thiết có trọng tâm trọng điểm, các mô hình điển hình về kinh tế tập thể trên toàn tỉnh. Triển khai đồng bộ các nội dung tuyên truyền từ tỉnh đến cơ sở. Bám sát, đôn đốc, giám sát các chương trình, kế hoạch tuyên truyền hàng năm sao cho nổi bật vai trò của hợp tác xã trong phát triển kinh tế nông nghiệp giai đoạn hiện nay./.

Cao Biền 

  • Từ khóa
Thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ VII - HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII
Thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ VII - HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII

Chiều 04/12, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Vũ Ngọc Trì, Phó Chủ...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình: Dự thảo Quy định là bước đột phá trong công tác cán bộ
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình: Dự thảo Quy định là bước đột phá trong công tác cán bộ

Sáng 14/9, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và chủ trì hội nghị trực tuyến góp ý vào dự thảo quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của...