Quỳnh Phụ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

Thứ 7, 05/11/2022 | 00:00:00
1,058 lượt xem

Huyện Quỳnh Phụ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chí Hoàng Thái Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy dự hội nghị.

Huyện Quỳnh Phụ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

10 năm qua (2012 – 2022), thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Huyện Quỳnh Phụ đã nghiêm túc chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết ở các cấp ủy, lực lượng vũ trang, và quần chúng nhân dân, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hành động đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Các cấp ủy, chính quyền không ngừng nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, củng cố, chấn chỉnh, thiết lập kỷ cương, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; từng bước đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 

Huyện Quỳnh Phụ khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8

Cùng với đó, công tác xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy. Củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh. Trong đó, tổ chức thành công diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ cấp huyện, cấp xã; hàng năm hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Kinh tế địa phương phát triển tương đối toàn diện và đồng bộ; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng an ninh, giải quyết tốt các vấn đề xã hội.

Nhân dịp này, huyện Quỳnh Phụ đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

CTV Đài TT – TH Quỳnh Phụ

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...