Quỳnh Phụ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

Thứ 7, 05/11/2022 | 00:00:00
684 lượt xem

Huyện Quỳnh Phụ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chí Hoàng Thái Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy dự hội nghị.

Huyện Quỳnh Phụ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

10 năm qua (2012 – 2022), thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Huyện Quỳnh Phụ đã nghiêm túc chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết ở các cấp ủy, lực lượng vũ trang, và quần chúng nhân dân, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hành động đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Các cấp ủy, chính quyền không ngừng nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, củng cố, chấn chỉnh, thiết lập kỷ cương, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; từng bước đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 

Huyện Quỳnh Phụ khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8

Cùng với đó, công tác xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy. Củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh. Trong đó, tổ chức thành công diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ cấp huyện, cấp xã; hàng năm hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Kinh tế địa phương phát triển tương đối toàn diện và đồng bộ; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng an ninh, giải quyết tốt các vấn đề xã hội.

Nhân dịp này, huyện Quỳnh Phụ đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

CTV Đài TT – TH Quỳnh Phụ

  • Từ khóa
Phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về lĩnh vực Tòa án và Kiểm sát
Phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về lĩnh vực Tòa án và Kiểm sát

Hôm nay (20/3), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp thứ 21 Ủy Ban Thường vụ Quốc hội được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, chất vấn và trả lời chất...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...