Xây dựng báo cáo sơ kết năm thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban chấp hành TW Đảng khóa XII

Thứ 6, 04/11/2022 | 00:00:00
273 lượt xem

Chiều 04/11, đồng chí Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc lấy ý kiến góp ý để hoàn thiện dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Bộ chính trị. Tại điểm cầu tỉnh Thái Bình, các đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Văn Tuân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy dự hội nghị.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc lấy ý kiến góp ý để hoàn thiện dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Bộ chính trị tại điểm cầu tỉnh Thái Bình

Dự thảo báo cáo sơ kết Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” được xây dựng gồm 3 phần lớn gồm kết quả thực hiện, nhiệm vụ giai đoạn 2022-2030 và phần kiến nghị, đề xuất. Dự thảo nghị quyết cũng đánh giá rõ các ưu điểm, hạn chế, bất cập, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. 

Ban Tổ chức Trung ương sẽ tiếp thu, nghiên cứu, tổng hợp để hoàn thiện dự thảo báo cáo trình Bộ Chính trị

Dự thảo báo cáo xây dựng 6 nhóm nhiệm vụ giai đoạn 2022 - 2030 và đề xuất các nội dung liên quan đến việc thực hiện nghị quyết trong thời gian tới. Các đại biểu cơ bản đồng tình với các nội dung dự thảo báo cáo đã nêu. Tuy nhiên, đại biểu cũng cho rằng báo cáo cần đánh giá rõ hơn hạn chế, nguyên nhân của các hạn chế và bài học kinh nghiệm, đặc biệt đối với việc triển khai các mô hình thí điểm, mô hình tổ chức mới, việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã. Ngoài ra, dự thảo báo cáo cần đánh giá rõ hơn vai trò của cấp ủy trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết. Đề xuất Ban Tổ chức Trung ương cần rà soát, xem xét lại các quy định về chức năng, nhiệm vụ của một số tổ chức Đảng để kịp thời sửa đổi phù hợp thực tiễn. 

Trên cơ sở ý kiến của các địa phương, Ban Tổ chức Trung ương sẽ tiếp thu, nghiên cứu, tổng hợp để hoàn thiện dự thảo báo cáo trình Bộ Chính trị./.

 Hữu Phước 

  • Từ khóa
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh

Chiều 30/5, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...