Đoàn kiểm tra cua của Tỉnh ủy làm việc tại huyện Quỳnh Phụ

Thứ 5, 03/11/2022 | 00:00:00
633 lượt xem

Chiều 03/11, Đoàn Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quản lý, sử dụng đất đai, do đồng chí Nguyễn Văn Giang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn, có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ, để thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, theo Quyết định số 533 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình.

Đây là cuộc kiểm tra theo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy làm việc tại huyện Quỳnh Phụ về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quản lý, sử dụng đất đai

Tại buổi làm việc, sau khi Đoàn Kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, Ban Thường vụ Huyện ủy và đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ đã giải trình, làm sáng tỏ 1 số vấn đề mà Đoàn công tác của Tỉnh ủy quan tâm. 

Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu huyện Quỳnh Phụ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tổ chức thực hiện nghiêm, chất lượng, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện. Lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện nghiêm kết luận Thanh tra của Sở Tài nguyên và môi trường, của Thanh tra tỉnh; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nghiêm túc, khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra trong Báo cáo của Đoàn Kiểm tra 533, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Tỉnh ủy, qua Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trước ngày 21/11; tích cực góp phần đưa công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. 

Duy Huy 

  • Từ khóa
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh

Chiều 30/5, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...