Triển khai kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh về Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ 2, 31/10/2022 | 00:00:00
498 lượt xem

Sáng nay (31/10), đồng chí Phạm Đồng Thụy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch tổ chức Hội thảo Khoa học cấp tỉnh về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Thái Bình trong giai đoạn hiện nay".

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy họp triển khai kế hoạch tổ chức Hội thảo Khoa học cấp tỉnh về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Thái Bình trong giai đoạn hiện nay"

Dự kiến hội thảo tổ chức vào ngày 04/11/2022 tới. Đây sẽ là diễn đàn để các đồng chí trong Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương của tỉnh nhìn nhận, đánh giá sâu sắc những kết quả đạt được và rút ra những bài học kinh nghiệm qua thực tiễn triển khai nhiệm vụ. Đồng thời, tiếp tục quán triệt, nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản, nhiệm vụ, giải pháp trong triển khai nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo tinh thần Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị, phục vụ tốt cho bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong công tác giảng dạy lý luận chính trị. 

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, phân công các công việc để buổi hội thảo diễn ra thành công tốt đẹp.

Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì và phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Hội thảo có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm xây dựng hệ thống các giải pháp toàn diện, đồng bộ để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, phản bác kịp thời các quan điểm sai trái, thù địch, nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội, bất mãn trong tình hình mới. 

Trên cơ sở đó, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thống nhất 1 số nội dung công việc sẽ triển khai từ nay đến ngày tổ chức hội thảo và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, đơn vị phụ trách thực hiện, góp phần tổ chức thành công hội thảo./.

Văn Ngọc 

  • Từ khóa
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh

Chiều 30/5, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...