Vũ Thư tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Thứ 5, 27/10/2022 | 00:00:00
1,438 lượt xem

Sáng 27/10, Huyện ủy Vũ Thư tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, quán triệt các văn bản mới Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030 và một số nội dung quan trọng khác. Đến dự có đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.


Huyện ủy Vũ Thư tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, quán triệt các văn bản mới Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030 

Phát biểu quán triệt và chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã làm rõ những vấn đề cần lưu ý trong Kết luận số 34 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030, Đề án 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”. Đồng chí cũng nêu bật một số điểm mới trong Quy định số 69 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, trong đó đã đề cập đến vấn đề kỷ luật khi đảng viên chạy chức chạy quyền, bổ sung hàng loạt những trường hợp đảng viên có thể vi phạm trong các lĩnh vực như quản lý, sử dụng đất đai, nhà ở, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…  

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe giảng một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Huyện ủy Vũ Thư tổ chức đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết 02 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về chấn chỉnh nền nếp, kỷ cương, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện.

Cao Biền

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...