Vũ Thư tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Thứ 5, 27/10/2022 | 00:00:00
962 lượt xem

Sáng 27/10, Huyện ủy Vũ Thư tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, quán triệt các văn bản mới Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030 và một số nội dung quan trọng khác. Đến dự có đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.


Huyện ủy Vũ Thư tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, quán triệt các văn bản mới Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030 

Phát biểu quán triệt và chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã làm rõ những vấn đề cần lưu ý trong Kết luận số 34 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030, Đề án 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”. Đồng chí cũng nêu bật một số điểm mới trong Quy định số 69 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, trong đó đã đề cập đến vấn đề kỷ luật khi đảng viên chạy chức chạy quyền, bổ sung hàng loạt những trường hợp đảng viên có thể vi phạm trong các lĩnh vực như quản lý, sử dụng đất đai, nhà ở, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…  

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe giảng một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Huyện ủy Vũ Thư tổ chức đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết 02 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về chấn chỉnh nền nếp, kỷ cương, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện.

Cao Biền

  • Từ khóa
Kỳ họp HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII giải quyết công việc phát sinh đột xuất
Kỳ họp HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 09/6, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất. Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...