Tọa đàm giải pháp kiện toàn tổ chức bộ máy Ban tuyên giáo theo hướng tinh gọn, hiệu quả

Thứ 4, 19/10/2022 | 00:00:00
492 lượt xem

Giải pháp kiện toàn tổ chức bộ máy Ban Tuyên giáo theo hướng tinh gọn, hiệu quả là chủ đề cuộc tọa đàm do Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình phối hợp tổ chức diễn ra vào sáng 19/10 tại Tỉnh ủy Thái Bình. Các đồng chí Phạm Thanh Cẩm - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tổ chức - cán bộ, Ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Đồng Thụy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng chủ trì buổi tọa đàm

Tọa đàm giải pháp kiện toàn tổ chức bộ máy Ban tuyên giáo theo hướng tinh gọn, hiệu quả

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, cũng như chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện tổ chức bộ máy Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy theo Quy định 04, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Thành ủy; đồng thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp để kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy theo hướng tinh gọn, hiệu quả. 

Đồng chí Phạm Thanh Cẩm, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tổ chức - cán bộ, Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng chủ trì buổi tọa đàm

Tham luận tại buổi tọa đàm, Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình nêu lên một số kết quả nổi bật đạt được và kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện Quy định 04; đề nghị Ban Tổ chức Trung ương tham mưu Ban Bí thư sửa đổi một số nội dung chưa hợp lý, chưa sát với tình hình thực tế nêu trong Quy định số 04 và sửa đổi, bổ sung Quy định 04 để có quy định cụ thể, thống nhất về tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy. 

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của các đại biểu để tổng hợp, báo cáo Ban Bí thư. Hiện nay, Ban Tuyên giáo Trung ương đang nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Quyết định 144, ngày 08/8/2018 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định, có một số nhiệm vụ mới được đưa vào trong Quyết định mới thay thế Quyết định 144. 

Vì vậy,  đề nghị Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy cần tiến hành nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy trình Ban Thường vụ các Tỉnh ủy, Thành ủy xem xét, quyết định, trong đó, đề nghị bổ sung biên chế, số phòng chuyên môn, tên phòng chuyên môn.

Duy Huy

  • Từ khóa
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh

Chiều 30/5, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...