Hiệu quả từ mô hình dân vận khéo

Thứ 7, 15/10/2022 | 00:00:00
594 lượt xem

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.Thấm nhuần lời dạy đó, trong thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Qua đó, tập hợp, vận động được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Phong trào hiến đất, công trình để làm đường, phá dỡ nhà cửa giải phóng mặt bằng là một điểm sáng tại Thái Bình

Xây dựng tường bao cổng dậu kiên cố, trị giá gần 200 triệu đồng, nhưng khi được tuyên truyền về chủ trương “hiến đất, làm đường” gia đình bà Mai, xã An Khê, huyện Quỳnh Phụ sẵn sàng phá dỡ, lui sâu vào diện tích thổ cư hơn 1 mét để có mặt bằng thi công. Tổng giá trị tài sản hiến cho Nhà nước lên tới vài trăm triệu đồng. 

Bà Đỗ Thị Mai - xã An Khê, huyện Quỳnh Phụ

Công trình nhà tôi xây dựng từ năm 2016, giá trị tài sản khoảng 200 triệu đồng, còn đất là khoảng 3 - 400 triệu. Nhưng nghe theo chủ trương của Đảng và Nhà nước về làm đường nông thôn để đi lại thuận tiện và sạch đẹp nên gia đình tôi đồng ý hiến đất và hiến tài sản.

Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh và thực hiện Chỉ thị số 30 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo", với chủ đề năm nay về “Giải phóng mặt bằng và cải cách hành chính”, các cấp uỷ, chính quyền, ban ngành, đoàn thể từ tỉnh tới cơ sở xây dựng gần 1.300 mô hình  “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tích cực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính của tỉnh. 

Những mô hình Dân vận khéo đang thúc đẩy sự đóng góp về phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương

Đồng chí Đỗ Trực Tiếp - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Tiền Hải

Ủy ban Dân vận Huyện ủy trước hết là tham mưu với Huyện ủy ban hành các văn bản chỉ đạo với UBND huyện để tạo điều kiện hỗ trợ, tạo ra phong trào chung cho toàn huyện. 

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, thời gian tới, hệ thống dân vận các cấp tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. 

Phong trào thi đua Dân vận khéo trở thành phong trào rộng khắp trong tỉnh

Đồng chí Nguyễn Văn Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Bình

Ban Dân vận tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo phong trào thi đua Dân vận khéo trở thành phong trào rộng khắp trong tỉnh. Do đó, phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền với phong trào thi đua Dân vận khéo, để làm sao phong trào này trở thành cái phong trào thường xuyên, liên tục và rộng khắp của mỗi tổ chức, cơ quan và mỗi địa phương. Qua đó thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

Phát huy truyền thống 92 năm công tác dân vận của Đảng, ghi nhớ và thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, các cấp, ngành, mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân toàn tỉnh đã và đang tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần yêu nước, khát vọng vươn lên, tạo khí thế mới, quyết tâm mới, ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, sớm đưa Thái Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Duy Huy

  • Từ khóa
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh

Chiều 30/5, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...