4 nhóm, nhiệm vụ giải pháp trong công tác khoa giáo quý IV

Thứ 4, 12/10/2022 | 00:00:00
538 lượt xem

Chiều 11/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức hội nghị đánh giá công tác khoa giáo quý III; triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2022.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức hội nghị đánh giá công tác khoa giáo quý III; triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2022

Trong quý III, các ngành, đơn vị trong Khối Khoa giáo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh. 

Một trong 4 nhóm, nhiệm vụ giải pháp trong quý IV là tiếp tục thông tin, tuyên truyền kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là lĩnh vực khoa giáo; rà soát chương trình để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt kế hoạch năm nay; kịp thời bổ sung những nhiệm vụ, những vấn đề mới phát sinh cần giải quyết; tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với  các ngành, đơn vị. 

Trọng tâm là chương trình phối hợp thực hiện Quy định 238 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm; tạo sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng giữa các ngành, đơn vị trong khối, nhất là với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong việc nắm tình hình, tư tưởng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và dư luận xã hội.

Duy Huy

  • Từ khóa
Kỳ họp HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII giải quyết công việc phát sinh đột xuất
Kỳ họp HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 09/6, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất. Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...