Chủ động, khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về Chương trình “Thắp sáng đường quê”

Thứ 4, 12/10/2022 | 09:28:02
773 lượt xem

Sáng ngày 11/10, đồng chí Lại Văn Hoàn - Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp của UBND tỉnh nghe và cho ý kiến tình hình thực hiện Chương trình “Thắp sáng đường quê”.

UBND tỉnh Thái Bình họp nghe và cho ý kiến tình hình thực hiện Chương trình “Thắp sáng đường quê”

Thực hiện Chương trình “Thắp sáng đường quê”, đến nay đã có 24/42 xã đăng ký thực hiện việc lắp đặt đèn điện năng lượng mặt trời, được gần 77,5km/385 km đăng ký. Còn 19 xã chưa thực hiện lắp đặt, do nhiều nguyên nhân khác nhau. 

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp

Sau khi các đại biểu thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố chủ động, khẩn trương triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về Chương trình “Thắp sáng đường quê” trong xây dựng nông thôn mới; xây dựng kế hoạch, triển khai tới các xã; rà soát thực tế và đăng ký hỗ trợ của các xã, từ đó tổng hợp, xây dựng chương trình thực hiện với tinh thần chỉ đạo quyết liệt; coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là tiêu chí trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn mới. 

Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn định kỳ báo cáo UBND tỉnh tiến độ triển khai thực hiện Chương trình “Thắp sáng đường quê” cũng như các chương trình mục tiêu quốc gia gắn với xây dựng nông thôn mới để kịp thời tháo gỡ khó khăn; phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh đưa các công trình xây dựng hệ thống đèn điện “Thắp sáng đường quê” vào danh mục các công trình được hưởng theo cơ chế đặc thù tại Nghị định số 27 của Chính phủ. Sở Công thương, Công ty Điện lực Thái Bình khẩn trương ban hành hướng dẫn việc thực hiện lắp đặt hệ thống đèn theo yêu cầu kỹ thuật và thông báo thiết kế mẫu, yêu cầu kỹ thuật của ngành điện đến các địa phương.

 Cũng tại hội nghị, UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về tình hình, tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 

Duy Huy 

  • Từ khóa
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh

Chiều 30/5, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...