Quỳnh Phụ hiến gần 278.000m2 đất làm đường giao thông

Thứ 7, 08/10/2022 | 00:00:00
598 lượt xem

Từ chủ trương của huyện là sẽ ưu tiên đầu tư cho những địa phương có 100% người dân đồng thuận hiến đất để mở rộng các tuyến đường huyện, đường liên xã. Nhiều xã, thị trấn ở Quỳnh Phụ tích cực tuyên truyền, vận động người dân hiến đất để mở rộng các tuyến đường. Chủ trương này nhận được sự đồng thuận cao của người dân, tạo phong trào thi đua mới trong xây dựng và phát triển kinh tế xã hội.


Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phong trào hiến đất làm đường ở huyện Quỳnh Phụ nhận được dự đồng thuận cao của người dân

Sau hơn một năm triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 220 của Ban thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ về tự nguyện góp quyền sử dụng đất không đòi lại, từ một số địa phương đi đầu như: Quỳnh Ngọc, Quỳnh Lâm, An Thái, đến nay toàn huyện đã có 16 tuyến đường ở 30 xã, thị trấn với gần 3.300 hộ đồng thuận, tự nguyện hiến 27,7ha đất cho nhà nước không đòi lại. Trong đó đất ở 4,3ha, đất nông nghiệp là 23,4ha. Tổng giá trị đất hiến là trên 405 tỷ đồng, trong đó đất ở trị giá trên 380 tỷ đồng. Nhiều tuyến đường như ĐH.76 đi qua xã An Thái hay tuyến đường ĐH.78 qua xã Quỳnh Ngọc đến nay đã hoàn thành. Cuộc sống của người dân có nhiều đổi thay so với trước đây. 

Thu Trang

  • Từ khóa
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh

Chiều 30/5, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...