Thành phố: Tuyên truyền, quán triệt về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ 7, 08/10/2022 | 08:58:17
751 lượt xem

Sáng 7/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh và Thành ủy Thái Bình tổ chức Hội nghị tuyên truyền, quán triệt về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Các đồng chí: Phạm Đồng Thụy- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hoàng Văn Thành – Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HDND Thành phố dự hội nghị.

Hội nghị tuyên truyền, quán triệt về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tại hội nghị, 90 đại biểu là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường được nghe quán triệt nội dung một số văn bản mới của Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trọng tâm là các quy định 67 ngày 02/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc TW; Hướng dẫn số 25 của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Phân tích làm rõ sự quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và những kết quả nổi bật trong 10 năm qua về công tác Phòng chống tham nhũng tiêu cực. 

Sau khi thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; định hướng công tác thông tin tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu Thành ủy Thái Bình xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn. Phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, để qua đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng trên địa bàn.

CTV 

  • Từ khóa
Kỳ họp HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII giải quyết công việc phát sinh đột xuất
Kỳ họp HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 09/6, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất. Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...