Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng trong doanh nghiệp

Thứ 6, 07/10/2022 | 00:00:00
485 lượt xem

Là Đảng bộ có số lượng Đảng viên đông, với 8 chi bộ trực thuộc, Công ty Cổ phần sản xuất hàng thể thao Tân Đệ tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng và cấp uỷ nhiệm kỳ 2022-2025. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng đội ngũ Đảng viên ưu tú, đặc biệt là Ban Chi uỷ trong mỗi Chi bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đề ra.

Công ty Cổ phần sản xuất hàng thể thao Tân Đệ bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng và cấp uỷ nhiệm kỳ 2022-2025

Hơn 30 đảng viên là Cấp uỷ của 8 chi bộ nhiệm kỳ này đã được đồng chí Bí thư Đảng uỷ Công ty Cổ phần sản xuất hàng thể thao Tân Đệ truyền đạt các nội dung chính như: các bước xem xét kết nạp Đảng viên mới, công tác kiểm tra giám sát trong Đảng, hướng dẫn các bước chuyển sinh hoạt Đảng, đánh giá, bình bầu Đảng viên..

Các đảng viên là Cấp uỷ của 8 chi bộ được truyền đạt nhiều nội dung tại lớp bồi dưỡng

Thông qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng sẽ trang bị cho các Cấp uỷ trong từng Chi bộ kiến thức nghiệp vụ công tác Đảng, từng bước xây dựng, phát triển tổ chức Đảng trong doanh nghiệp một cách bền vững. Từ đó lan toả phong trào thi đua sản xuất của các đảng viên, người lao động, xây dựng văn hoá doanh nghiệp.

Mai Liên

  • Từ khóa
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh

Chiều 30/5, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...