Kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thứ 6, 07/10/2022 | 00:00:00
365 lượt xem

Chiều 7/10, Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh do đồng chí Phạm Đồng Thụy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai, cụ thể hóa kịp thời các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện Quy chế dân chủ, đồng thời thực hiện công khai, minh bạch theo đúng quy định. Nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức có chuyển biến rõ nét, đề cao trách nhiệm trong việc thực hiện nội quy, quy chế cơ quan, nội bộ đoàn kết, không có trường hợp tiêu cực, tham nhũng bị xử lý. 

Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi kiểm tra

Phát biểu kết luận, đồng chí Phạm Đồng Thụy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, từ đó nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện quy chế dân chủ, nâng cao chất lượng hoạt động Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của Sở, phát huy vai trò, phân công trách nhiệm cho từng thành viên. Hàng năm cần tổ chức sơ kết tổng kết đánh giá việc thực hiện quy chế dân chủ trong toàn cơ quan. 

Cao Biền 

  • Từ khóa
Kỳ họp HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII giải quyết công việc phát sinh đột xuất
Kỳ họp HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 09/6, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất. Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...