Thực hiện quy chế dân chủ tại Sở Công thương

Thứ 3, 04/10/2022 | 00:00:00
381 lượt xem

Chiều 4/10, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh do đồng chí Phạm Đồng Thụy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động tại Sở Công thương.

Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh kiểm tra kết quả thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động tại Sở Công thương

Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Công thương đã thực hiện vai trò lãnh đạo toàn diện, tạo điều kiện để đơn vị và các tổ chức đoàn thể phát huy, làm tốt các hoạt động đảm bảo tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ. Điều kiện làm việc của cán bộ, công chức, viên chức luôn được quan tâm và ngày càng cải thiện. Tình hình nội bộ ổn định, đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ. 

Đồng chí Phạm Đồng Thụy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi kiểm tra

Đồng chí Phạm Đồng Thụy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị Sở Công thương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản của Trung ương và của tỉnh, nâng cao nhận thức trong cơ quan về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ, phát huy vai trò, phân công trách nhiệm của từng cá nhân gắn với các nhiệm vụ cụ thể. Rà soát bổ sung các quy chế, quy định cho phù hợp. Tập trung các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh DDCI của Sở. Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức đối với công dân và các tổ chức đến làm việc. Tăng cường vai trò trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ các phòng, đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ của ngành.

Cao Biền

  • Từ khóa
Kỳ họp HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII giải quyết công việc phát sinh đột xuất
Kỳ họp HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 09/6, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất. Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...