UBND tỉnh triển khai các giải pháp di dời cơ sở sản xuất, điểm dân cư ven sông Trà Lý thuộc địa bàn thành phố để phát triển đô thị

Thứ 6, 30/09/2022 | 00:00:00
489 lượt xem

Sáng 30/9, đồng chí Nguyễn Quang Hưng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo di chuyển các cơ sở sản xuất, kinh doanh, trụ sở cơ quan đơn vị và một số điểm dân cư khu vực ven sông Trà Lý thuộc địa bàn thành phố Thái Bình để phát triển đô thị.

Cuộc họp Ban chỉ đạo di chuyển các cơ sở sản xuất, kinh doanh, trụ sở cơ quan đơn vị và một số điểm dân cư khu vực ven sông Trà Lý thuộc địa bàn thành phố Thái Bình để phát triển đô thị.


Theo báo cáo, việc di dời các cơ sở sản xuất, điểm dân cư ven sông Trà Lý thuộc địa bàn thành phố để phát triển đô thị có tổng diện tích giai đoạn 1 là trên 24,8ha. Hiện nay, thành phố Thái Bình phối hợp với các Sở ban ngành của tỉnh xây dựng phương án để di chuyển các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh ven sông Trà lý vào các Khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hiện đa số các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đồng thuận với các phương án di chuyển. Ngoài ra, cũng đã bố trí các khu trụ sở làm việc cho các cơ quan nhà nước thuộc diện di chuyển. Đối với các điểm dân cư, các phường của thành phố đã thông báo tới các hộ dân trong diện di dời về chế độ chính sách bồi thường, hỗ trợ di chuyển và thông báo vị trí giao đất ở mới, đất tái định cư cho các hộ dân.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Để triển khai thực hiện hiệu quả công việc thì Ban chỉ đạo sẽ họp thường kỳ hàng tháng để nắm bắt tiến độ. Giao cho thành phố Thái Bình thường xuyên cập nhật tiến độ công việc đã thực hiện báo cáo UBND tỉnh để có những chỉ đạo các công việc tiếp theo. Các sở ngành, địa phương bám sát vào kế hoạch đã đề ra để triển khai các công việc được giao. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng phối hợp trong cải tạo, sửa chữa các trụ sở làm việc đã bố trí để chuyển các cơ quan nhà nước trong diện phải di dời. Có giải pháp trong ứng vốn, thanh lý tài sản trong thực hiện dự án. Các sở ngành chức năng phối hợp với thành phố để có phương án trong đền bù, hỗ trợ những tài sản các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong diện di chuyển. Đồng chí cũng giao 1 số nhiệm vụ cụ thể cho từng sở ngành, địa phương. Trên cơ sở đó, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra./.

Văn Ngọc 

  • Từ khóa
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh

Chiều 30/5, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...