Tuyên truyền, quán triệt về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại huyện Quỳnh Phụ

Thứ 3, 27/09/2022 | 00:00:00
1,066 lượt xem

Sáng nay, 27-9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp và Huyện ủy Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị tuyên truyền, quán triệt về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại huyện Quỳnh Phụ. Đồng chí Phạm Đồng Thụy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự hội nghị.

 Trên 100 đại biểu là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng các phòng, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể chính trị huyện, Bí thư Đảng ủy, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ được quán triệt nội dung về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Hướng dẫn số 25 của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các văn bản chỉ đạo của tỉnh và một số điểm cần lưu ý trong các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Sau khi thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; định hướng công tác thông tin tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu Huyện ủy Quỳnh Phụ xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị, địa phương. Phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để từ đó thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng trên địa bàn.

 Thúy Quỳnh 

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...