Vũ Thư xây dựng hơn 100 mô hình dân vận khéo

Thứ 7, 24/09/2022 | 00:00:00
800 lượt xem

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể của huyện Vũ Thư tích cực triển khai thực hiện, với hơn 100 mô hình. Trong đó phần lớn là các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp.

Mô hình cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi cây trồng có giá trị cao tại xã Tân Lập, huyện Vũ Thư

Bám sát chủ trương đẩy mạnh tích tụ ruộng đất phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nhiều xã của huyện Vũ Thư chú trọng xây dựng các mô hình, điển hình dân vận khéo trên lĩnh vực này. 

Tổng diện tích đất nông nghiệp được tích tụ toàn huyện đạt gần 800ha. Sau tích tụ, đối với các hộ sản xuất lúa đã chủ động áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đầu tư đồng bộ máy móc cơ giới hóa để sản xuất lúa theo chuỗi liên kết có bao tiêu sản phẩm. Nhờ đó năng suất lao động tăng, chi phí đầu tư giảm. 

Niềm vui của người nông dân thu được thành quả từ mô hình tích tụ ruộng đất và tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Nhiều diện tích tích tụ được chuyển đổi sang chăn nuôi, phát triển thủy sản, trồng cây màu, cây cảnh, cây ăn quả, góp phần nâng giá trị sản xuất cao gấp 2 - 5 lần so với cấy lúa. Ngoài ra, các cấp ủy, chính quyền, ban ngành đoàn thể còn tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao, liên kết, trao đổi, giúp đỡ, hỗ trợ kỹ thuật, vốn, kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Duy Huy

  • Từ khóa
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh

Chiều 30/5, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...