Thái Thụy đẩy mạnh các giải pháp xây dựng nông thôn mới

Thứ 7, 24/09/2022 | 00:00:00
623 lượt xem

Hiện nay, huyện Thái Thụy đã có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Huyện đang tiếp tục triển khai các giải pháp phấn đấu có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2022.

5 xã của huyện Thái Thụy đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gồm: xã Thụy Liên, Thụy Ninh, Thụy Thanh, Thụy Duyên và xã Thụy Trình. 

Thái Thụy đang chỉ đạo các phòng ban chức năng triển khai các giải pháp phối hợp với các địa phương để sớm đưa 3 xã nữa của huyện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao trong năm nay gồm: xã Thụy Dân, Thái Đô và xã Thái Thịnh. Hiện các địa phương này đã hoàn thành được từ 7 đến 10 tiêu chí trong tổng số 14 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Những tiêu chí cuối là những tiêu chí khó, đòi hỏi nguồn vốn lớn. Vì vậy, các địa phương đang triển khai các giải pháp trong huy động, lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn. Trong đó, ưu tiên nguồn lực xây dựng các cơ sở hạ tầng thiết yếu, công trình trực tiếp phục vụ sản xuất để thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Tập trung rà soát thanh, quyết toán các công trình xây dựng, có kế hoạch, lộ trình trả nợ, không để nợ đọng xây dựng cơ bản trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao./.

Văn Ngọc 

  • Từ khóa
Giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố
Giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố

Sáng nay, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Vũ Ngọc Trì - Phó Chủ tịch HĐND...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...