Giám sát việc thực hiện Chương trình hành động số 02 tại Sở Giáo dục và Đào tạo

Thứ 6, 23/09/2022 | 00:00:00
239 lượt xem

Chiều 23/9, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình do đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX về phát triển kinh tế, xã hội tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình giám sát việc thực hiện Chương trình hành động số 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại Sở Giáo dục và Đào tạo

Bám sát định hướng, chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, thời gian qua, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai nhiều giải pháp, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, các chương trình hành động của UBND tỉnh, với 14 nội dung liên quan đến ngành. Chủ động tham mưu giúp tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách xây dựng, triển khai các đề án, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo trong giai đoạn 2021-2025; triển khai thực hiện Luật Giáo dục 2019. Trong đó, các lĩnh vực về rà soát, sắp xếp mạng lưới trường học, đào tạo bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý; tăng cường cơ sở vật chất trường học; dạy và học ngoại ngữ được đặc biệt quan tâm chỉ đạo; góp phần nâng cao chất lượng, giáo dục, đào tạo của tỉnh.

Đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn giám sát tại buổi làm việc

 Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu toàn bộ ý kiến của các đại biểu bổ sung, hoàn thiện báo cáo kết quả tự giám sát. Tập trung tham mưu giúp tỉnh xây dựng, ban hành chiến lược, kế hoạch, nhiệm vụ, đề án, chương trình để cụ thể hóa các chủ trương, định hướng phát triển giáo dục và đào tạo theo từng năm học và cả giai đoạn, bảo đảm hiệu quả, khả thi; đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo.

Duy Huy 

  • Từ khóa
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát  tại Sở Thông tin và Truyền thông
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và Truyền thông

Nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XVII, chiều 23/11, Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và truyền thông về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; định hướng...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...