Hội nghị báo cáo viên tháng 9: Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022

Thứ 6, 23/09/2022 | 00:00:00
333 lượt xem

Sáng ngày 23/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 9 năm 2022, tuyên truyền phổ biến một số nhiệm vụ chính trị quan trọng thời gian tới.

Hội nghị báo cáo viên tháng 9 năm 2022

Các đại biểu đã được nghe tuyên truyền về công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022, việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông 9 tháng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022, các nội dung về xây dựng môi trường không khói thuốc… 

Các báo cáo viên, tuyên truyền viên cũng được quán triệt tuyên truyền về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội quý IV của tỉnh. Tích cực tuyên truyền về các nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Trên đây là những kiến thức quan trọng để đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền sâu rộng, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội, sớm đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đi vào cuộc sống./.

Cao Biền

  • Từ khóa
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh

Chiều 30/5, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...