Hội nghị báo cáo viên tháng 9: Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022

Thứ 6, 23/09/2022 | 00:00:00
246 lượt xem

Sáng ngày 23/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 9 năm 2022, tuyên truyền phổ biến một số nhiệm vụ chính trị quan trọng thời gian tới.

Hội nghị báo cáo viên tháng 9 năm 2022

Các đại biểu đã được nghe tuyên truyền về công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022, việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông 9 tháng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022, các nội dung về xây dựng môi trường không khói thuốc… 

Các báo cáo viên, tuyên truyền viên cũng được quán triệt tuyên truyền về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội quý IV của tỉnh. Tích cực tuyên truyền về các nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Trên đây là những kiến thức quan trọng để đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền sâu rộng, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội, sớm đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đi vào cuộc sống./.

Cao Biền

  • Từ khóa
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát  tại Sở Thông tin và Truyền thông
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và Truyền thông

Nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XVII, chiều 23/11, Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và truyền thông về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; định hướng...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...