Kết quả thực hiện các nhiệm vụ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn có tăng trưởng nhưng vẫn còn tồn tại, hạn chế

Thứ 3, 20/09/2022 | 00:00:00
277 lượt xem

Sáng 20/9, đoàn giám sát của Tỉnh ủy do đồng chí Hoàng Thái Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình làm trưởng đoàn thực hiện việc giám sát kết quả thực hiện Chương trình hành động số 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế xã hội, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Đoàn giám sát của Tỉnh ủy Thái Bình thực hiện việc giám sát kết quả thực hiện Chương trình hành động số 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại Sở Nông nghiệp và Thát triển nông thôn

Sau khi tham mưu các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tích cực chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các địa phương trong tổ chức thực hiện, sát sao trong việc đôn đốc, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện theo từng giai đoạn. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản 6 tháng đầu năm 2022 đạt gần 14.800 tỷ đồng, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2021, ước thực hiện năm 2022 tăng 2,3%, cao hơn chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Tỷ lệ xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 đạt 46,4% so với mục tiêu nêu trong Nghị quyết. 

Đồng chí Hoàng Thái Phúc, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình hành động số 02 mà Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện. Về một số tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, đồng chí đề nghị Sở cần tập trung rà soát, đánh giá lại, chỉ rõ các nguyên nhân, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho phù hợp để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án, nhiệm vụ của ngành, đồng thời tiếp tục bổ sung, hoàn thiện báo cáo kết quả tự giám sát bảo đảm chất lượng./.

Cao Biền 

  • Từ khóa
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh

Chiều 30/5, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...