Xây dựng chi bộ kiểu mẫu ở Quỳnh Phụ

Thứ 2, 08/08/2022 | 00:00:00
1,023 lượt xem

Xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu là nhiệm vụ chính trị quan trọng được cấp ủy, tổ chức Đảng ở huyện Quỳnh Phụ vào cuộc triển khai với tinh thần quyết liệt. Mỗi chi bộ được lựa chọn thí điểm thực hiện mô hình, trên cơ sở nội dung đăng ký đã cụ thể các bước công việc, lộ trình thực hiện, quyết tâm xây dựng thành công chi bộ kiểu mẫu.

Xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ là vùng quê giàu truyền thống văn hóa

Chi bộ A Sào, xã An Thái được Huyện ủy Quỳnh Phụ lựa chọn triển khai xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu. Là vùng quê giàu truyền thống văn hóa, gắn liền với cội nguồn, với nhiều chiến tích trong lịch sử dựng nước và giữ nước, nội dung chi bộ đăng ký kiểu mẫu đó là lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ đảng viên và nhân dân tiếp tục duy trì và xây dựng thôn văn hóa. Để thực hiện thành công nội dung này, trước hết mỗi đảng viên phải gương mẫu đi đầu, thực hiện tốt các tiêu chí về thôn văn hóa theo quy định. 


Ông Nguyễn Thanh Hải, Chi bộ A Sào, xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ: Xây dựng gia đình văn hóa, con cái học hành giỏi giang sau đó đến cộng đồng dân cư, trong chi bộ chúng tôi phải gương mẫu rồi, vận động người dân xung quanh vệ sinh đường làng, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.”

Chi bộ A Sào, xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ quán triệt các tiêu chí thôn văn hóa tới các đảng viên trong chi bộ để giúp đỡ các gia đình xây dựng nếp sống văn hóa

Xây dựng thôn văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là giải pháp quan trọng để tạo dựng môi trường sống văn hóa văn minh, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Với ý nghĩa đó, chi bộ đã quán triệt các tiêu chí thôn văn hóa tới các đảng viên trong chi bộ, phân công từng đảng viên theo dõi, giúp đỡ các gia đình xây dựng nếp sống văn hóa. Mục tiêu đặt ra trên 90% gia đình trong thôn đạt gia đình văn hóa. Chi bộ đạt chi bộ kiểu mẫu trong năm nay. Bà Nguyễn Thị Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ: “Trong thời gian tới chúng tôi sẽ hướng dẫn cho chi bộ thực hiện theo tiêu chí trong Đề án 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã hướng dẫn và thường xuyên kiểm tra đôn đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để chi bộ thuận lợi trong xây dựng chi bộ kiểu mẫu”


Quỳnh Phụ đề ra các tiêu chuẩn riêng để các chi bộ được lựa chọn thực hiện nhiệm vụ sát với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị

Thực hiện Đề án số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu trong các loại hình chi bộ ở Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2022 – 2025”, Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ đã thống nhất lựa chọn 17 chi bộ để thực hiện mô hình chi bộ kiểu mẫu. Trong đó ngoài khung tiêu chí chung theo Hướng dẫn số 07 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Quỳnh Phụ còn đề ra các tiêu chuẩn riêng để các chi bộ được lựa chọn thực hiện nhiệm vụ sát với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị.


Bà Lê Thị Huyền- Bí thư chi bộ Tuyên giáo, Trung tâm chính trị huyện Quỳnh Phụ:Chi bộ chúng tôi đã lực chọn đăng kí chi bộ kiểu mẫu đó là cán bộ, đảng viên trong chi bộ Ban Tuyên giáo thực hiện tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng bộ huyện Quỳnh Phụ đến cán bộ Đảng viên và tầng lớp nhân dân và để thực hiện nội dung này thì chi bộ đã có các cuộc họp, thảo luận trên tinh thần dân chủ…”Triển khai thực hiện chưa lâu nhưng rõ ràng chủ trương xây dựng chi bộ kiểu mẫu là hướng đi đúng đắn để hiện thực mục tiêu nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên ở cơ sở. Đó là tiền đề để cấp ủy các cấp ở Quỳnh Phụ tiếp tục nhân rộng mô hình trong thời gian tới, phấn đấu giai đoạn 2023 – 2025, mỗi năm có thêm từ 20 - 25 chi bộ đạt chi bộ kiểu mẫu, đến cuối năm 2025 có 50% chi bộ cơ sở đạt chi bộ kiểu mẫu

Thu Trang

  • Từ khóa
Đoàn ĐBQH tiếp xúc cử tri
Đoàn ĐBQH tiếp xúc cử tri

Tiếp tục thực hiện kế hoạch chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 15, sáng 29-9, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và đồng chí Nguyễn Văn Huy - Phó trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...