17 chi bộ đăng ký xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu năm 2022

Thứ 3, 02/08/2022 | 00:00:00
1,177 lượt xem

Xác định được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu, huyện Quỳnh Phụ đã triển khai Đề án, kế hoạch xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu tới tất cả các tổ chức cơ sở đảng. Đến nay, Quỳnh Phụ đã lựa chọn được 17 đơn vị ở 5 loại hình chi bộ đăng ký xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu năm 2022.

Các chi bộ được lựa chọn xây dựng cụ thể các bước thực hiện công việc

Các chi bộ sau khi được lựa chọn đã chủ động xây dựng, ban hành nghị quyết thực hiện, xây dựng cụ thể các bước công việc, lộ trình thực hiện, phân công chi ủy viên, đảng viên thực hiện từng công việc. Bên cạnh đó, đảng ủy cơ sở thường xuyên chỉ đạo, giám sát, kiểm tra việc xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu, phân công cấp ủy viên phụ trách chi bộ để nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn. 

Sau khi đăng ký thực hiện sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm, chỉ ra cách làm hay, sáng tạo sau đó nhân ra diện rộng. Giai đoạn 2023 - 2025, huyện Quỳnh Phụ phấn đấu mỗi năm có thêm từ 20 - 25 chi bộ đạt chi bộ kiểu mẫu, đến cuối năm 2025 có 50% chi bộ cơ sở và 20% chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt chi bộ kiểu mẫu.

Thu Trang

  • Từ khóa
Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII thông qua  19 Nghị quyết quan trọng
Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII thông qua 19 Nghị quyết quan trọng

Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII thống nhất cao thông qua 19 Nghị quyết quan trọng về kinh tế, xã hội và hoạt động của HĐND tỉnh. Trong đó, nhiều Nghị quyết liên quan đến cơ chế, chính sách...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình: Dự thảo Quy định là bước đột phá trong công tác cán bộ
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình: Dự thảo Quy định là bước đột phá trong công tác cán bộ

Sáng 14/9, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và chủ trì hội nghị trực tuyến góp ý vào dự thảo quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của...