17 chi bộ đăng ký xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu năm 2022

Thứ 3, 02/08/2022 | 00:00:00
380 lượt xem

Xác định được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu, huyện Quỳnh Phụ đã triển khai Đề án, kế hoạch xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu tới tất cả các tổ chức cơ sở đảng. Đến nay, Quỳnh Phụ đã lựa chọn được 17 đơn vị ở 5 loại hình chi bộ đăng ký xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu năm 2022.

Các chi bộ được lựa chọn xây dựng cụ thể các bước thực hiện công việc

Các chi bộ sau khi được lựa chọn đã chủ động xây dựng, ban hành nghị quyết thực hiện, xây dựng cụ thể các bước công việc, lộ trình thực hiện, phân công chi ủy viên, đảng viên thực hiện từng công việc. Bên cạnh đó, đảng ủy cơ sở thường xuyên chỉ đạo, giám sát, kiểm tra việc xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu, phân công cấp ủy viên phụ trách chi bộ để nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn. 

Sau khi đăng ký thực hiện sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm, chỉ ra cách làm hay, sáng tạo sau đó nhân ra diện rộng. Giai đoạn 2023 - 2025, huyện Quỳnh Phụ phấn đấu mỗi năm có thêm từ 20 - 25 chi bộ đạt chi bộ kiểu mẫu, đến cuối năm 2025 có 50% chi bộ cơ sở và 20% chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt chi bộ kiểu mẫu.

Thu Trang

  • Từ khóa
Kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về một số dự án xử lý, nâng cấp đê, kè
Kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về một số dự án xử lý, nâng cấp đê, kè

Chiều 16/8, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về 1 số dự án...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...