Triển khai cuộc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn cấp huyện

Thứ 2, 25/07/2022 | 00:00:00
326 lượt xem

Kiểm tra phải bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng. Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình tại hội nghị triển khai cuộc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Tiền Hải và Quỳnh Phụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Hội nghị triển khai cuộc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Tiền Hải và Quỳnh Phụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định  thành lập hai Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy do đồng chí Đặng Thanh Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Giang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn. 

Nội dung kiểm tra việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; việc giao, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất, việc đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản lý và sử dụng đất đai. Đối tượng kiểm tra: Ban Thường vụ Huyện ủy Tiền Hải; đồng chí Phạm Ngọc Kế, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải;  Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ; đồng chí Nguyễn Tiến Quyền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ. Mốc thời gian kiểm tra từ 1/1/2020 đến ngày 31/12/2021. Thời gian tiến hành kiểm tra hoàn thành  trong tháng 9. 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu của cuộc kiểm tra. 

Video: 72522_OTHANH.mp4

 Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các tổ chức Đảng, đảng viên được kiểm tra nghiêm túc tự kiểm tra ở cấp mình, để có đánh giá đúng, khách quan; chuẩn bị mọi điều kiện, phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn kiểm tra hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Duy Huy 

  • Từ khóa
Kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về một số dự án xử lý, nâng cấp đê, kè
Kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về một số dự án xử lý, nâng cấp đê, kè

Chiều 16/8, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về 1 số dự án...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...