Cán bộ, đảng viên đánh giá cao hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII

Thứ 6, 22/07/2022 | 00:00:00
383 lượt xem

Trong 2 ngày 21 và 22/7, cùng với các địa phương trong cả nước, trên 32.400 cán bộ, đảng viên tỉnh Thái Bình được tham gia nghiên cứu, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Các chuyên đề được truyền đạt tại hội nghị lần này nhận được sự quan tâm của cán bộ, đảng viên, bởi đây đều là những nội dung thiết thực mà yêu cầu thực tiễn đang đặt ra.

Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khoá XIII của Đảng

Cán bộ, đảng viên thị trấn Quỳnh Côi tham gia nghiên cứu, học tập Nghị quyết

Là Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Quỳnh Côi, với ông Dũng được theo dõi những nội dung trong NQ số 21 về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương truyền đạt trong buổi sáng nay hết sức thiết thực. Đây là những định hướng quan trọng để Đảng bộ thị trấn có những giải pháp trong công tác xây dựng Đảng thời gian tới.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó bí thư Đảng ủy thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ

Tiếp thu tinh thần của Nghị quyết này chúng tôi xác định tổ chức cơ sở đảng là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở, là cầu nối giữa đảng với nhân dân, cho nên việc củng cố nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng là hết sức quan trọng. Sau HN này trên tinh thần của NQ số 21 chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thường xuyên đổi mới phong cách, lề lối làm việc.

Trong 2 ngày diễn ra hội nghị, các đại biểu được theo dõi quán triệt 4 Nghị quyết quan trọng của Hội nghị Trung ương 5 như: "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới"; "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới" do các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, trực tiếp truyền đạt. Điều này đã cho thấy tầm quan trọng của Hội nghị cũng như nội dung của các Nghị quyết.

Các chuyên đề được truyền đạt tại hội nghị lần này nhận được sự quan tâm của cán bộ, đảng viên

Ông Nguyễn Thanh Lại, Bí thư chi bộ tổ dân phố số 1, thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ

Chi bộ chúng tôi đang được đảng bộ xây dựng mô hình kiểu mẫu, chúng tôi sẽ vận dụng vào xây dựng chi bộ trong thời gian tới từ quản lý đảng viên, giao nhiệm vụ cho đảng viên, công tác phát triển đảng viên để xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

Bà Lê Thị Biển - chuyên viên Phòng NN&PTNT huyện Quỳnh Phụ

Tôi quan tâm nhất về giải pháp để thực hiện xây dựng nông nghiệp nông dân nông thôn trong giai đoạn 2030, định hướng 2045. Qua buổi học tập đấy thì chúng tôi cũng nắm được những tinh thần của giải pháp và tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo địa phương trong thực hiện nghị quyết về NN, ND, NT trước mắt là giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2030 tại địa phương.

Việc tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng. Qua đây củng cố thêm niềm tin và lan tỏa tinh thần, quyết tâm trong triển khai thực hiện nghị quyết, chủ trương lớn của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đưa đất nước ngày càng phát triển.

Thu Trang

  • Từ khóa
Đoàn ĐBQH tiếp xúc cử tri
Đoàn ĐBQH tiếp xúc cử tri

Tiếp tục thực hiện kế hoạch chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 15, sáng 29-9, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và đồng chí Nguyễn Văn Huy - Phó trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...