Ký kết xây dựng mô hình Chi bộ kiểu mẫu

Thứ 5, 30/06/2022 | 00:00:00
521 lượt xem

Chiều ngày 30/6, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu giai đoạn 2022 – 2025. Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu giai đoạn 2022 – 2025

Xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu là giải pháp quan trọng nhằm đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng hoạt động của các loại hình chi bộ trong doanh nghiệp và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 02 xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu gồm khung tiêu chí chung và khung tiêu chí cụ thể.

 Trong đó, khung tiêu chí cụ thể tập trung vào chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng đảng viên, nhấn mạnh các đảng viên tích cực tham gia lao động sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, sản xuất, kinh doanh, hàng tháng mỗi đảng viên phải đạt điểm tích lũy ứng dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử từ 30 điểm trở lên. 

6 đơn vị tham gia ký kết bày tỏ quyết tâm xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu giai đoạn 2022 – 2025. 

Đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đánh giá cao sự chủ động của Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh trong việc tuyên truyền và triển khai thực hiện Đề án 02. Đồng chí đề nghị các đơn vị trong Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh cần tiếp tục cụ thể hóa các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử. Bám sát định hướng chung của Đảng ủy Khối, định hình cho chi bộ mình các nội dung điển hình để xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao vai trò trách nhiệm của từng đảng bộ, chi bộ và mỗi đảng viên, đảm bảo việc xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu thiết thực và hiệu quả./.

Cao Biền 

  • Từ khóa
Hội thảo lấy ý kiến tham gia vào Dự án Luật
Hội thảo lấy ý kiến tham gia vào Dự án Luật

Sáng 6/10, các đồng chí: Nguyễn Văn Huy - Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình; Lại Văn Hoàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội thảo lấy ý kiến tham gia vào dự án Luật khám...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...