Thành phố tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ 5, 28/04/2022 | 00:00:00
431 lượt xem

Sáng ngày 27/4, Ban Tuyên giáo Thành uỷ - Trung tâm Chính trị thành phố tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Trong thời gian 1/2, báo cáo viên các tổ chức cơ sở Đảng, các đoàn thể từ thành phố đến cơ sở; cộng tác viên dư luận xã hội và trưởng đài truyền thanh xã, phường đã được tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong đó tập trung nhận diện âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch trong giai đoạn hiện nay; quán triệt quan điểm, chỉ đạo, phương châm ứng xử và một số biện pháp đấu tranh của Đảng ta. Phát động Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ II và Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII năm 2022.

Cũng tại hội nghị, các báo cáo viên của Thành phố đã được nghe khái quát tình hình kinh tế xã hội - an ninh quốc phòng của Thành phố quý I năm 2022, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2022. Thông tin kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất của Hội đồng nhân dân Thành phố Thái Bình khoá XXII. Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. 

          CTV Thúy Vân 


  • Từ khóa
Kỳ họp HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII giải quyết công việc phát sinh đột xuất
Kỳ họp HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 09/6, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất. Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...