Phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân

Thứ 7, 23/04/2022 | 00:00:00
844 lượt xem

Với mục tiêu nâng cao thu nhập cho người dân, những năm qua, xã Thụy Thanh, huyện Thái Thụy đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế. Trong đó, chú trọng phát triển các ngành nghề nông thôn, xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp... mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.

Xã Thụy Thanh đã khuyến khích, hỗ trợ người dân thực hiện tích tụ, tập trung đất đai, xây dựng vùng sản xuất tập trung cấy lúa hàng hóa

Trên cơ sở xác định những lợi thế, tiềm năng của địa phương, xã Thụy Thanh đã khuyến khích, hỗ trợ người dân thực hiện tích tụ, tập trung đất đai, xây dựng vùng sản xuất tập trung cấy lúa hàng hóa có liên kết bao tiêu sản phẩm. Đẩy mạnh chuyển đổi diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây cho hiệu quả kinh tế cao, nuôi trồng thủy sản.

Người dân Thụy Thanh thu lãi hàng tỷ đồng từ trồng cây ăn quả và ươm cây giống

 Tại vùng đồng Hộn, xã chuyển đổi 30ha cấy lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả và phát triển chăn nuôi, có gần 40 hộ tham gia. Trong đó có nhiều hộ thu lãi vài trăm triệu đồng mỗi năm, cá biệt có hộ ông Nguyễn Duy Dự thu lãi hàng tỷ đồng từ trồng cây ăn quả và ươm cây giống. Địa phương tạo điều kiện để người dân tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi phát triển kinh tế gia đình. Nhờ phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã Thụy Thanh đạt gần 55 triệu đồng/người/năm. 

Thu Trang

  • Từ khóa
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh

Chiều 30/5, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...