Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Thứ 6, 15/04/2022 | 00:00:00
933 lượt xem

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình tại hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận quý II năm 2022 diễn ra vào chiều 15/4. Đồng chí Nguyễn Văn Giang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự hội nghị.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận quý II năm 2022

Trong quý I, hệ thống dân vận các cấp chủ động tham mưu, đề xuất triển khai các nội dung chương trình công tác đảm bảo chất lượng, hiệu quả đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được; cơ bản thống nhất với 8 nhóm, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm Quý II. Đồng thời gợi mở, nhấn mạnh 1 số vấn đề cần triển khai thực hiện tốt. Thường xuyên nắm chắc, dự báo đúng tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; chủ động, kịp thời giải quyết các mâu thuẫn, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân ngay tại cơ sở, đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tích cực tham tham gia phát triển kinh tế- xã hội.

Video: 41522_OTHANH1.mp4

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu hệ thống Dân vận các cấp cần tập trung làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Tiếp tục chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo”, gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Duy Huy

  • Từ khóa
Kỳ họp HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII giải quyết công việc phát sinh đột xuất
Kỳ họp HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 09/6, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất. Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...