Thái Bình đẩy mạnh các giải pháp về chuyển đổi số

Thứ 4, 13/04/2022 | 00:00:00
701 lượt xem

Sáng 13/4, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp nghe sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả chuyển đổi số tỉnh đến quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022. Dự họp có đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh và các đồng chí thành viên trong Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp nghe sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả chuyển đổi số tỉnh đến quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022

Thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia của Chính phủ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 02 về chuyển đổi số tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. UBND tỉnh ban hành Quyết định số 571 về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi số tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và một số văn bản liên quan. Đến quý 1 năm 2022, Sở Thông và Truyền thông phối hợp với các sở, ngành và các địa phương khai thực hiện trên cả 3 lĩnh vực gồm: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Trong lĩnh vực chính quyền số, Thái Bình đẩy mạnh thực hiện văn bản điện tử và hồ sơ công việc, hệ thống thông tin báo cáo tỉnh và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Nhất là tỷ lệ thủ tục hành chính đang cung cấp dịch vụ công ở mức độ 3, mức độ 4 đạt trên 72%. Trong kinh tế số, Thái Bình đẩy mạnh các hoạt động giao dịch thương mại điện tử trên địa bàn. Đối với xã hội số, hiện phát triển mạnh trong lĩnh vực giáo dục và y tế, nhất là trong dạy và học trực tuyến cũng như triển khai sổ sức khỏe điện tử trong nhân dân.

Các đại biểu tập trung đánh giá lại những kết quả đạt được trong chuyển đổi số thời gian qua, thảo luận các giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số ở cả 3 lĩnh vực Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trong thời gian tới. Đồng thời, thảo luận vào Dự thảo kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh năm 2022; Dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết, Đề án về chuyển đổi số của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Văn Ngọc


  • Từ khóa
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh

Chiều 30/5, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...