Tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ 4, 06/04/2022 | 00:00:00
1,183 lượt xem

Sáng ngày 06/4, đồng chí Phạm Đồng Thụy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 35 tỉnh Thái Bình dự và chỉ đạo hội nghị tập huấn nghiệp công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Hội nghị tập huấn nghiệp công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe, thảo luận, trao đổi  chuyên đề: Nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá mới của các thế lực thù địch và 1 số biện pháp phòng chống của Ban chỉ đạo 35 các cấp; các phương pháp nhận diện âm mưu, thủ đoạn, nội dung phá hoại nền tảng tư tưởng của các thế lực thù địch và một số giải pháp chủ yếu trong công tác phòng ngừa, đấu tranh trong tình hình mới. 

Các đại biểu được trang bị, cập nhật những nội dung thông tin liên quan đến các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch trong giai đoạn hiện nay

Thông qua tập huấn, các đại biểu được trang bị, cập nhật những nội dung thông tin liên quan đến các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch trong giai đoạn hiện nay, từ đó nâng cao trình độ, nhận thức và kỹ năng tham gia đấu tranh, phản bác các thông tin có quan điểm sai trái, thù địch, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Duy Huy 

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...