Triển khai công tác tổ chức xây dựng Đảng quý II năm 2022

Thứ 2, 04/04/2022 | 00:00:00
468 lượt xem

Chiều ngày 04/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá công tác xây dựng Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II. Đồng chí Mai Văn Chính - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Thái Bình, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Văn Tuân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy dự hội nghị.

Đồng chí Mai Văn Chính - Phó trưởng ban Thường trực, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá công tác xây dựng Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II

Quý I năm 2022, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, song toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động triển khai chương trình công tác năm, tham mưu cụ thể hóa và triển khai thực hiện toàn diện Nghị quyết XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội các cấp, đặc biệt là về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XIII về đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Chủ động tham mưu rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý cơ quan, đơn vị nhiệm 2020-2025, 2021-2026 đảm bảo đồng bộ, liên thông trong công tác cán bộ. Tại hội nghị cũng đã quán triệt Quy định, Quyết định, Kết luận của Ban bí thư Trung ương, Bộ Chính trị về công tác cán bộ. 

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và  đồng chí Phạm Văn Tuân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Bình

Kết luận hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính - Phó trưởng ban Thường trực, Ban Tổ chức Trung ương đề nghị cấp ủy các cấp tiếp tục triển khai thực hiện tốt chương trình công tác năm. Thực hiện hiệu quả công tác tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đặc biệt là các nội dung nêu trong Kết luận số 27 của Ban bí thư về xử lý sai phạm trong công tác cán bộ theo kết luận số 48 và Kết luận số 71 của Ban bí thư Trung ương. Quán triệt Quy định số 60 của Ban bí thư về tổ chức Đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại Nhà nước. Quyết định số 61 của Ban Bí thư ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại Nhà nước với cấp ủy địa phương. Tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức cán bộ năm 2022./.

 Hữu Phước 

  • Từ khóa
Kỳ họp HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII giải quyết công việc phát sinh đột xuất
Kỳ họp HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 09/6, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất. Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...