Giao ban công tác xây dựng Đảng quý I năm 2022

Thứ 5, 31/03/2022 | 00:00:00
729 lượt xem

Chiều 31/3, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức giao ban công tác xây dựng Đảng quý I/2022 với cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng ủy khối.

Hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng quý I/2022 với cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng ủy khối do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức

Mặc dù hoạt động trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, song thời gian qua cấp ủy đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác sinh hoạt Đảng được Đảng bộ, chi bộ duy trì, thực hiện với nhiều nội dung phong phú, đa dạng. Quán triệt việc cài đặt, sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” trong sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ định kỳ. 

Lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đề nghị thời gian tới các tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề theo quy định. Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ đảng viên, chủ động giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo ổn định tình hình ngay từ cơ sở.

Thuý Quỳnh 


  • Từ khóa
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh

Chiều 30/5, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...