Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình ký kết Chương trình phối hợp công tác

Thứ 5, 17/02/2022 | 00:00:00
1,042 lượt xem

Chiều 17/02, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình; Phạm Đồng Thụy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp trong công tác thực thi pháp luật, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025 giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tới 8 huyện,

Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp trong công tác thực thi pháp luật, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025 giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Theo đó, nội dung ký kết tập trung chủ yếu như: Tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh, trong đó có lĩnh vực tư pháp đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; Chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền việc thực thi pháp luật, nhất là đối với các vụ án nghiêm trọng, “phức tạp”, “nhạy cảm” được dư luận xã hội quan tâm; tổ chức họp báo, biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền,khi cần thiết; đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, xuyên tạc, sai sự thật hoặc đơn thư nặc danh, mạo danh, nhằm mục đích bôi nhọ, xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cán bộ thi hành nhiệm vụ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. 

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh việc xây dựng chương trình phối hợp để cùng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao là hoạt động có ý quan trọng, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Đồng chí đề nghị, ngay sau hội nghị, Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thành ủy và Viện Kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố sớm xây dựng, tổ chức chương trình ký kết phối hợp đảm bảo tuân thủ các điều lệ Đảng và các yêu cầu quy định của pháp luật; chủ động nắm chắc tình hình nhân dân; thông tin kịp thời các vụ án, vụ việc  nghiêm trọng, “phức tạp”, “nhạy cảm” tới nhân dân; mỗi ngành cần đề cao tinh thần trách nhiệm, nhất là của người đứng đầu trong việc thực hiện quy chế phối hợp, đảm bảo sát thực, hiệu quả, tránh hình thức; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá công tác phối hợp; Nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh cần kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, bảo đảm sát thực tế, hiệu quả. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần tạo mọi điều kiện thuận lợi để 2 ngành thực thi tốt nhiệm vụ được giao.

Duy Huy 

  • Từ khóa
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh

Chiều 30/5, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...