Công tác khoa giáo của Đảng ở Huyện Tiền Hải

Thứ 3, 16/11/2021 | 00:00:00
727 lượt xem

Chiều 16/11, đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Thường trực Huyện ủy Tiền Hải về công tác khoa giáo của Đảng. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Phạm Văn Tuân - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phạm Đồng Thụy - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Thường trực Huyện ủy Tiền Hải về công tác khoa giáo của Đảng, chiều 16/11/2021

Thời gian qua, công tác khoa giáo của Đảng được cấp ủy, chính quyền huyện Tiền Hải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả, góp phần quan trọng vào ổn định và phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên; các hoạt động chăm sóc giáo dục, bảo vệ trẻ em được tăng cường. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; đào tạo nghề, giải quyết việc  làm được quan tâm, nâng cao. Công tác bảo vệ môi trường có những chuyển biến tích cực; phong trào thể dục, thể thao tiếp tục phát triển. 

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được.  Đồng chí yêu cầu huyện Tiền Hải tiếp thu toàn bộ ý kiến của các đại biểu, nhất là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với công tác khoa giáo; tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu rộng với nhiều hình thức phong phú nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và nhân dân về những quan điểm của Đảng, vị trí, tầm quan trọng của lĩnh vực khoa giáo.

Video: 111621_OTHANH1.mp4

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tiến Thành cũng yêu cầu Tiền Hải tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, giáo viên và học sinh; nâng cao chất giáo dục toàn diện, chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động. Phát huy vai trò của khối khoa giáo huyện và tổ khoa giáo thuộc Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã, thị trấn. Nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh, nhất là phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Video: 111621_OTHANH2.mp4

Đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý Tiền Hải cần tăng cường kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong các Nghị quyết, Chỉ thị về công tác khoa giáo. Nắm bắt và định hướng kịp thời tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân, những vấn đề nảy sinh thuộc lĩnh vực khoa giáo. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác khoa giáo đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng, đảm bảo cho các hoạt động khoa giáo đạt hiệu quả cao. Đẩy mạnh đổi mới công nghệ, ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống. 

Duy Huy 

  • Từ khóa
Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 tại huyện Đông Hưng
Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 tại huyện Đông Hưng

Tại hội trường UBND xã Chương Dương, đại biểu HĐND tỉnh cùng đại biểu HĐND huyện Đông Hưng tiếp xúc với cử tri các xã: Minh Phú, Chương Dương, Trọng Quan; Đông Xuân, Đông Quang, Đông Hoàng và Đông Dương....

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...