Huy động nguồn lực từ nhân dân trong xây dựng công trình nông thôn mới

Thứ 2, 15/11/2021 | 00:00:00
710 lượt xem

Xã Nam Bình, huyện Kiến Xương hiện có 3 thôn vẫn chưa có nhà văn hóa và sử dụng đình làng làm nơi hội họp. Vì vậy việc xây dựng nhà văn hóa là nhiệm vụ quan trọng và được 3 thôn tập trung thực hiện bằng chính nguồn nội lực từ sự đóng góp của nhân dân.

Nhà văn hóa thôn được xây dựng từ sự đóng góp của nhân dân

Theo đó, kinh phí xây dựng mỗi nhà văn hóa thôn khoảng 1 tỷ đồng, trong đó xã hỗ trợ 300 triệu đồng và mỗi thôn, người dân đóng góp 700 triệu đồng để triển khai xây dựng. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên người dân tích cực ủng hộ tiền và ngày công để xây dựng nhà văn hóa. Hiện các nhà văn hóa đã cơ bản hoàn thành và dự kiến đi vào hoạt động từ cuối năm nay.

Xã nông thôn mới Nam Bình, huyện Kiến Xương

Cũng nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, tạo sự đoàn kết và hưởng ứng trong nhân dân nên thời gian qua, xã Nam Bình đã huy động sự đóng góp của nhân dân được hơn 36 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Qua đó góp phần quan trọng để địa phương hoàn thành 11 tiêu chí nông thôn mới nâng cao trong năm 2021./.

Phạm Ngọc 

  • Từ khóa
Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 tại huyện Đông Hưng
Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 tại huyện Đông Hưng

Tại hội trường UBND xã Chương Dương, đại biểu HĐND tỉnh cùng đại biểu HĐND huyện Đông Hưng tiếp xúc với cử tri các xã: Minh Phú, Chương Dương, Trọng Quan; Đông Xuân, Đông Quang, Đông Hoàng và Đông Dương....

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...