Khuyến học xây dựng công dân số

Thứ 5, 30/09/2021 | 00:00:00
1,099 lượt xem

Hội Khuyến học Thái Bình hội thảo kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số của Hội Khuyến học Việt Nam về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây cũng là nội dung trọng tâm trong hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội khuyến học Việt Nam.

Hội thảo kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số của Hội Khuyến học Việt Nam về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Mặc dù Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình thành lập muộn hơn so với nhiều tỉnh, thành phố nhưng đến nay, toàn tỉnh có 648 hội cơ sở, với số hội viên là trên 628 ngàn người, đạt tỷ lệ 33,7% dân số, trở thành một trong những tỉnh phát triển mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên cả nước. 

Chương trình hành động số của Hội Khuyến học Việt Nam đã đặt ra những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể nhằm hình thành và phát triển phương thức học tập suốt đời có tính mở. Hội Khuyến học Thái Bình cũng đã đặt ra các mục tiêu cụ thể đến cuối năm 2025, 100% các cơ sở giáo dục, các cơ quan, đơn vị có tổ chức cơ sở Đảng thuộc hệ thống chính trị và lực lượng vũ trang có tổ chức hội khuyến học; 50% số doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có tổ chức đảng, tổ chức công đoàn trở lên có tổ chức khuyến học; 80% đảng viên trở lên là hội viên hội khuyến học; 50% công dân đạt danh hiệu công dân học tập…

Mai Liên 

  • Từ khóa
Kỳ họp HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII để giải quyết công việc phát sinh đột xuất
Kỳ họp HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII để giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Chiều 20/9, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất. Dự kỳ họp có đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình: Dự thảo Quy định là bước đột phá trong công tác cán bộ
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình: Dự thảo Quy định là bước đột phá trong công tác cán bộ

Sáng 14/9, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và chủ trì hội nghị trực tuyến góp ý vào dự thảo quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của...