Thành phố tháo gỡ khó khăn các dự án đầu tư trên địa bàn

Thứ 7, 18/09/2021 | 00:00:00
706 lượt xem

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án sản xuất kinh doanh đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư trên địa bàn, UBND thành phố Thái Bình đã tập trung rà soát, thảo luận tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp triển khai thực hiện các dự án.

Lãnh đạo Thành phố họp triển khai biện pháp tháo gỡ khó khăn các dự án đầu tư trên địa bàn

Trên địa bàn Thành phố hiện có 23 dự án sản xuất kinh doanh với tổng diện tích gần 59,1ha chưa hoàn thành việc thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chủ yếu liên quan đến vấn đề pháp lý, thủ tục và không đồng thuận về giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

UBND Thành phố đã cùng các doanh nghiệp, phòng, đơn vị, địa phương liên quan trao đổi, làm rõ các nội dung tồn tại, khó khăn; thảo luận, xem xét những đề xuất, kiến nghị và thống nhất phương hướng, giải pháp tháo gỡ khó khăn, yêu cầu các địa phương và phòng, ban liên quan nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp; tiếp tục rà soát, đánh giá lại quá trình triển khai từng dự án để có biện pháp cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp, trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đảm bảo theo quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế.

CTV Mai Hiền 
  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...