Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, sử dụng tài chính tại Đảng ủy Sở Tài chính

Thứ 4, 15/09/2021 | 00:00:00
1,607 lượt xem

Chiều 15/9, Đoàn công tác của Tỉnh ủy Thái Bình, do đồng chí Vũ Kim Cứ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Trưởng đoàn, kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công và các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Bình tại Đảng ủy Sở Tài chính.

Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công và các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước năm 2020  tại Đảng ủy Sở Tài chính

Quán triệt nội dung, mục đích, yêu cầu, đồng chí Vũ Kim Cứ, Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư, Trưởng đoàn công tác nhấn mạnh: Đây là cuộc kiểm tra thường xuyên, thuộc chương trình kiểm tra toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, có ý nghĩa quan trọng, góp phần đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công và các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Đề nghị các thành viên Đoàn kiểm tra, cũng như Đảng ủy Sở Tài chính nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp để cuộc kiểm tra đạt được yêu cầu đề ra của Ban thường vụ Tỉnh ủy; đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng.

 Nhìn chung các báo cáo, hồ sơ, tài liệu liên quan được Sở Tài chính chuẩn bị đầy đủ, chu đáo theo đề cương của Đoàn kiểm tra, báo cáo tự kiểm tra của Đảng ủy sở Tài chính đánh giá đúng ưu điểm, kết quả đạt được; thẳng thắn nêu bật nguyên nhân tồn tại, hạn chế; kiến nghị, đề xuất các giải pháp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phục vụ kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. 

Duy Huy

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...